ЕС реформира пазара на енергия

ток

Новите мерки целят достъпни цени и подкрепа за възобновяемите източници на енергия

В отговор на нарастващите цени на енергията и последващите енергийни кризи, Европейският парламент прие реформа на пазара на електроенергия в ЕС, която обещава да направи пазара по-достъпен, благоприятен за потребителите и устойчив. Реформата, одобрена на 11 април 2024 г., включва регламент и директива, които са вече договорени със Съвета.

Защита на потребителите от нестабилни цени

Една от ключовите характеристики на реформата е защитата на потребителите от нестабилността на цените на електроенергията. Потребителите ще имат право на достъп до договори с фиксирани или динамични цени и ще бъдат информирани за условията, които са избрали. Това ще предотврати едностранните промени в условията на договорите от страна на доставчиците.

Защита на уязвимите клиенти

Реформата също така въвежда мерки за защита на уязвимите клиенти, като забранява на доставчиците да прекъсват електроснабдяването им, дори и по време на спорове между доставчици и клиенти.

Договори за разлика

За насърчаване на инвестициите в енергия, реформата предвижда използването на „договори за разлика“, които гарантират компенсация на производителите на енергия при ниски пазарни цени и събиране на плащания при високи цени. Тези договори ще бъдат приложими за всички нови инвестиции в производството на електроенергия, включително възобновяеми и ядрени източници.

Механизъм за криза в цените на електроенергията

Реформата въвежда механизъм за обявяване на криза в цените на електроенергията, който позволява на ЕС да обяви регионална или общоевропейска криза и да предприеме временни мерки за определяне на цените за МСП и енергоемките промишлени потребители.


Последвайте ни в социалните мрежи👇


Абонирай се >>>

* indicates required