Публикуваха актуален Наръчник по киберсигурност за европейските избори

ЕС монитор

Гарантират честни избори без кибератаки

В сряда бе представен актуализиран наръчник за киберсигурността и изборите, който е изготвен с подкрепата на Европейската комисия и на Агенцията на ЕС за киберсигурност (ENISA). Той е насочен към държавите членки на ЕС и им дава съвети и препоръки за това как да се справят с потенциалните киберзаплахи, които могат да застрашат честността на изборния процес.

Сборникът за киберсигурността и изборите чието първо издание бе през 2018 г., представя потенциалните киберзаплахи на всеки етап от изборния цикъл. Той е изготвен от Групата за сътрудничество в областта на сигурността на мрежите и информационните системи.

В сравнение с предишните избори за Европейски парламент през 2019 година, положението с киберзаплахите е усложнено: умножават се действията, извършени от хактивисти-наемници, а използваните методи стават все по-сложни. В същото време изборните процеси претърпяха сериозен технологичен напредък.

Ето защо актуализираното издание на наръчника включва теми като: актуализирана карта на изборните киберзаплахи, анализ на нови случаи, добри практики, както и проучване на потенциалните заплахи, произтичащи от нововъзникващи технологии, които биха могли да засегнат устойчивостта на изборния процес, а именно: чуждестранното манипулиране на информация и вмешателство, дезинформацията в социалните медии, изкуствения интелект и дийп-фейка.

Новият сборник представя препоръки към държавите членки и полезни съвети за справяне с потенциални киберинциденти по време на изборите. Предложените мерки включват: добри практики в обмена на информация, повишаване на осведомеността и обучението, управление на риска, подкрепа за киберсигурността за кампании, партии и кандидати, както и технологии за електронно гласуване.


Последвайте ни в социалните мрежи👇


Абонирай се >>>

* indicates required