Въздействието на промишления риболов върху климата е изследвано в първото по рода си проучване

риболов

Дънното тралене – нов екологичен проблем подложен на набюдение

След подробно изследване е открито т.нар. дънно тралене. То представлява метод за промишлен риболов, при който специални мрежи се влачат по дъното на морето, за да се хванат определени видове риба. Тази практика обаче има сериозни отрицателни последици за околната среда и климата, подкрепено от ЕС.

Изследването, публикувано в списанието „Frontiers in Marine Science“, твърди, че дънното тралене е отговорно за освобождаването на до 370 милиона тона въглероден диоксид (CO2) в атмосферата всяка година. Това е количеството CO2, което изпуска Германия за шест месеца, или половината от емисиите на световния въздушен транспорт за една година.

Това се дължи на това, че дънното тралене нарушава седиментите на морското дъно. Те съдържат огромни количества въглерод, натрупан от останките на растения и животни през вековете. Когато тези седименти се разбъркват от мрежите, въглеродът се освобождава и достига до повърхността на водата, където се превръща в CO2. Около 60% от този CO2 се изпуска в атмосферата, а останалата част остава в океана, където подкиселява водата и застрашава живота на морските същества.

Авторите на изследването призовават законодателите на ЕС за регулация на дънното тралене

Те предлагат да се ограничи или забрани дънното тралене в чувствителни райони, където съдържанието на въглерод в седиментите е високо, или да се наложат такси за емисиите на CO2 от дънното тралене.

Изследването обаче не е безспорно. Някои експерти по риболова и околната среда са критични към методологията и заключенията на изследователите. Те твърдят, че изследването преувеличава въздействието на дънното тралене върху въглеродния цикъл и не отчита други фактори, които могат да повлияят на емисиите на CO2 от морското дъно, като природни процеси или други човешки дейности.

Позицията на Европейския съюз по казуса

ЕС има обща политика в областта на рибарството, която цели да гарантира устойчивостта на рибните запаси и да подпомогне риболовния сектор. През януари 2022 г. Европейският парламент гласува за преразглеждане на тази политика, като отмени някои ограничения, свързани с околната среда. Това предизвика протест от страна на някои екологични групи, които твърдят, че ЕС не прави достатъчно, за да защити морската среда и да се справи с климатичната криза.

Регулирането на риболова по екологични и климатични причини е сложен и спорен въпрос, който засяга интересите на много страни и сектори. ЕС се е ангажирал да постигне климатична неутралност до 2050 г. Това обаче изисква значителни промени в начина, по който използваме ресурсите и енергията. Въпросът е дали риболовът ще бъде част от решението или част от проблема.


Последвайте ни в социалните мрежи👇


Абонирай се >>>

* indicates required