Как да играем, докато се учим да сме отговорни към природата

ръце пазят земята

Климатичната фреска като инициатива за по-добро бъдеще

Фокусът на все повече от бързоразвиващите се фирми е зеления отпечатък и навлизането на ESG практиките. Новата година предвещава още по – задълбочени действия за постигане на хармония с природата. Знаете ли, че има компании в помощ на компаниите да осъзнаят вредното си влияние върху околната среда с производствената си дейност? Сред най-успешните консултанти у нас е Wind of change.

Именно те прокарват и климатичната фреска в България. Самата фреска представлява уъркшоп, който се провежда под формата на игра и е разработен през 2015 г. от Седрик Ригенбах, френски климатичен експерт, преподавател, консултант и бивш директор на The Shift Project – асоциация работеща за пост-въглеродни решения.

Играта е изградена на основата на докладите на Междуправителствения панел за климатичните промени. IPCC е орган на ООН, който дава информация по въпроси, свързани с измененията на климата като предоставя регулярни, научно обосновани оценки на климатичните промени, тяхното въздействие и бъдещи рискове, както и възможности за адаптиране и преодоляване на последствията.

Структура на уъркшопа

Климатичната фреска е настолна игра с 42 карти, всяка от които представлява фактор за изменението на климата. Благодарение на нея участниците (7 на брой+ 1 модератор) преминават през занимателен процес, който им помага да открият връзката между причините и последствията, свързани с изменението на климата и да намерят начин за излизане от кризата. 

Първи гост на подкаста “Бизнес лупа: България” бе Мартин Заимов, член на борда на директорите на Wind of change.  По отношение на трудността на играта той казва следното: 

“Няма нужда да си специалист или да имаш голямо знание в някаква област. Всеки – и деца на 1-12 годишна възраст могат да играят тази игра”.

Той нарича взаимодействието на ролите в играта “триъгълник на бездействието”. Управляващите бизнеса, управляващите в политиката и обикновените хора и потребители са трите му ъгли и всеки обвинява другия за проблемите на околната среда. 

“Тя успява да пресъздаде едно от най – големите научни усилия на човечеството, което е междуправителствения панел за климатични промени. Какво точно се случва е сложност да осъзнаем, но тази сложност е пренесена в играта по доста умен и неангажиращ начин.”

Климатичната фреска в цифри

По последни данни от септември на 2023 са взели участие над 2 600 души на нашата територия, а в световен план – 1, 450 млн. Това показва силна заинтересованост от страна на обществото ни спрямо климатичните промени.

“Нашият стремеж е максимален брой българи хора по света да разберат за какво става дума.”

Мартин Заимов

Това ли начинът да променим нагласите си?

На въпросът отговаря Мартин Заимов: “Това е един от правилните начини. Според мен, има много сюжети за които трябва да се провеждат подобни игри. Например и биоразнообразието е такъв сюжет.”

Климатичната фреска е иновативен и забавен начин да се научи повече за сложната и сериозна проблематика на изменението на климата. Тя предизвиква участниците да размишляват, да сътрудничат и да творят заедно, като използват научни факти и логика. Тя също така ги стимулира да действат в съответствие със своите ценности и да бъдат част от промяната, която е необходима за защита на околната среда. Това е много разумен начин да поемем към промяната като общество. Лекции на еколозите и насилствените мерки със сигурност не са решение. Това от друга страна сплотява и подпомага осъзнаването на хората.


Последвайте ни в социалните мрежи👇


Абонирай се >>>

* indicates required