ЕС ще криминализира речта на омразата

не

Евродепутатите призовават Съвета най-накрая да постигне напредък по законодателството, за да се гарантира адекватно ниво на защита от омраза за всички в Европа


Европейският парламент призова Съвета да приеме ново законодателство, което да включи речта на омразата и престъпленията от омраза в списъка на престъпленията в ЕС. Парламентът счита, че сегашните правила на ЕС са недостатъчни, тъй като покриват само определени основания за дискриминация, като раса, религия или национален произход. Парламентът призовава за по-широк и гъвкав подход, който да отразява новата и променяща се социална динамика, и за по-добро отчитане на нуждите и правата на жертвите.


Омразната реч подкопава ценностите на Европейския съюз

Речта на омразата и престъпленията от омраза имат сериозни последици за жертвите, които могат да изпитват страх, тревожност, депресия, самоубийствени мисли, посттравматичен стрес, изгубена самооценка, социална изолация и други психологически и физически проблеми. Те също така подкопават основните права и ценности на Европейския съюз, като застрашават демокрацията, правовата държава, равенството, свободата, достойнството и сближаването на гражданите. Те спомагат за разпалването на конфликти, насилие, екстремизъм и тероризъм в обществото.

Предложения на Европейският парламент


Европейският парламент призовава Съвета да приеме решение за включване на речта на омразата и престъпленията от омраза сред престъпленията в списъка по член 83, параграф 1 от ДФЕС (т.нар. „списък на престъпления в ЕС“) до края на настоящия законодателен мандат. Това би дало възможност на Европейския парламент и Съветът да установят минимални правила за определяне на престъпленията и санкциите. Те ще се прилагат в държавите членки. Това би гарантирало по-високо ниво на защита за всички граждани на ЕС, независимо от тяхната раса, религия, национален произход, пол, сексуална ориентация, етническа принадлежност, възраст, увреждане или друго основание.

Европейският парламент също така призовава Комисията да обмисли „отворен“ подход, при който основанията за дискриминация няма да бъдат ограничени до затворен списък, за да се гарантира, че правилата обхващат инциденти, мотивирани от нова и променяща се социална динамика. Той подчертава, че свободата на изразяване, колкото и важна да е, не трябва да се използва като щит срещу омразата и подчертава, че злоупотребата с интернет и бизнес модела на платформите на социалните медии допринася за разпространението и засилването на речта на омразата.

Мнение на експерти по права на човека

Експертите по правата на човека и борбата с дискриминацията подкрепят инициативата на Европейския парламент и призовават за по-силна политическа воля и сътрудничество между държавите членки, институциите на ЕС, гражданското общество и медиите, за да се предотврати и накаже речта на омразата и престъпленията от омраза, както онлайн, така и офлайн.

Професор Михаил Стоянов, директор на Института за права на човека при Софийския университет, казва: „Речта на омразата и престъпленията от омраза са сериозен проблем в Европа, който изисква съгласуван и ефективен отговор на равнището на ЕС. Не можем да си затваряме очите за факта, че много хора стават жертви на омраза и насилие, само защото са различни. Това е неприемливо и нарушава основните права и ценности на Европейския съюз. „


Последвайте ни в социалните мрежи👇


Абонирай се >>>

* indicates required