Дигиталното евро-„препъни камък“ или бленувано съкровище?

дигитално евро

Какво представлява, как работи и какви са неговите предимства?

Какво трябва да знаем накратко?

Цифровото евро ще бъде електронна валута достъпна безплатно за всеки гражданин от еврозоната както онлайн, така и офлайн. Ще е дигитална алтернатива на познатите пари в брой и няма да се заплаща допълнително. Европейската централна банка излиза с извода, че гражданите на Европа имат нужда от подобна валута, която да е в онлайн базата данни.

Парите на новия век

Дигиталното евро не е валута с инвестиционен характер, а втори начин за разплащане. С нея всеки потребител може да има физическите си банкноти онлайн, за да си плаща за услуги и стоки в онлайн магазини без да се налага да използва бутона “плати в брой”. Все пак хартиената валута не отпада, а “новата” улеснява операциите на притежателя, според официалния сайт на Европейската централна банка.

Цифровото евро ще позволява на гражданите да извършват сигурни незабавни плащания във физически и онлайн магазини и помежду си, независимо в коя държава от еврозоната се намират или при кой доставчик на платежни услуги имат сметка.Към момента ЕЦБ все още мислят по реалната разработка, но се е спряла на два варианта.

Първата опция е еврото да се управлява чрез приложение, до което всеки ще може да достигне безплатно. Друг вариант е посредниците, включително банките, да интегрират услугите в цифрово евро в съществуващите си приложения, които клиентите им вече познават. Във всеки случай хора, които нямат достъп до банкова сметка или до цифрови устройства, също ще могат да плащат с цифрово евро, като използват физическа карта, предоставена от обществени посредници, като например пощенски клонове.

Плюсове и минуси

 На пръв поглед цифровото евро дава много възможности. Отваря нови врати на търговците и потребителите. Чрез него ще бъдат осигурено по-добри и комфортни условия, тъй като в постоянно развиващото се технологично съвремие до момента нямаме достъп до публични пари в цифров формат.

Нещо повече – прогнозите са, че то би укрепило стратегическата независимост и паричния суверенитет на еврозоната, засилвайки ефективността на плащанията в Европа като цяло, стимулирайки иновациите и повишавайки устойчивостта срещу потенциални кибератаки и технически смущения, като например прекъсвания на електрозахранването.

Предимството пред онлайн банкирането е, че еврото ще бъде достъпно и офлайн. Ще е като “пари, но без пари”. Портфейлът ще се явява телефонът в случая.

Относно поверителната информация на плащанията – евросистемата няма търговски интерес към личните данни за плащанията на гражданите, нито интерес да споделя такива данни с трети страни. Ето защо тя няма да има достъп до лична информация на потребителите или да я съхранява. Цифровото евро би позволило на гражданите да извършват плащания, без да споделят данните си с трети лица, освен необходимите за предотвратяване на незаконни дейности, в съответствие с европейските разпоредби.  Офлайн функционалността на цифровото евро ще осигури още по-висока степен на неприкосновеност на личния живот, тъй като информацията за плащането ще бъде известна само на платеца и получателя.

Тъй като дигиталното евро ще бъде безплатна услуга и няма да се облага обаче, това би почнало да пречи на фирмите – посредници. Банковият сектор би претърпял лек трус, предвид че 55% от гражданите на еврозоната предпочитат да плащат безкешово и наличието на дигитална валута би им се сторила примамлива идея за начин на плащане.

Кога?

След двугодишен проучвателен етап Управителният съвет на ЕЦБ реши от 1 ноември 2023 г. да се премине към подготвителен етап.

Подготвителният ще включва два подетапа. Първият ще започне на 1 ноември 2023 г. и ще продължи две години. Въз основа на резултатите от първия подетап и развитието на законодателния процес, Управителният съвет ще реши дали да се пристъпи към втори подетап и ще определи обхвата и продължителността му.