Какво представлява „екологичната трансформация“?

еко

Терминът „екологична трансформация“ означава да можем да съчетаем човешкия прогрес с опазването на околната среда.

 Това изисква промени от всички нас на индивидуално ниво, но и на ниво град, държава, правителство и бизнес. Трябва да променим начина си на живот, да го адаптираме така, че той да бъде съобразен с климатичните промени и с мисъл за опазването на природните ресурси, които не са неизчерпаеми. Това каза Мариана Итева, зам.- регионален директор „Веолия“ България в рубриката „Зелен речник“ за предаването „Made in Green“ с водеща Роселина Петкова в Bloomberg TV.

Експертът дава пример с рециклирането и повторното използване на отпадъчна вода за напояване на тревни площи например. Това предотвратяване изхвърлянето на мръсна такава и не добре обмисленото й разхищение.

Итева изтъква, че екологичната трансформация засяга всички сектори на икономиката и е неизменна част от нашия живот. Тя може да се свързва и със съвсем малки действия, извършени от всеки един човек. Гостенката повдига и широкообсъждания проблем, касаещ пластмасата и нейното рециклиране. Тя изтъква, че при този процес се спестяват 70% въглеродни емисии, които се използват за производството на първична пластмаса. Тук приносът на Веолия се състои в разработването на местни решения, незасегнати от геополитически фактори. Итева дава за пример пречиствателната им станция за отпадъчни води в София, където след преработката компанията получава топлинна и електрическа зелена енергия, която към момента покрива 90% от нуждите им.

„За нас е важно обикновеният човек да може да се ориентира в цялата тази богата гама от термини, които се използват, за да може да разбере какво точно се изисква и какво точно може да направи, за да помогне за този зелен преход и екологична трансформация и да не се чувстваме изгубени в превода. Смятам, че тези термини трябва да се обясняват с конкретни примери на обикновен и лесно достъпен език.“

Продуктите, които изхвърляме са пари, все отпадък може да се рециклира. От там идва и ползата за предприятията. Разбира се, това изисква начални инвестиции, но с дълготраен отпечатък.Последвайте ни в Twitter👇