Временна дерогация от някои правила за земеделските стопани

Европейската комисия предлага да се даде възможност на земеделските стопани в ЕС да се възползват от дерогации за 2024 г. от правилата на общата селскостопанска политика

Цялата публикация „Временна дерогация от някои правила за земеделските стопани“