Защо банкрутират юридическите лица?

За първото тримесечие на 2024 година, броят на банкрутите на юридически лица в България достига 12 229

Цялата публикация „Защо банкрутират юридическите лица?“