Централни хали отвори врати след едногодишно реставриране

Реставрираният кулен часовник от 1915 г. отново зазвъня след 40 години затишие

Цялата публикация Централни хали отвори врати след едногодишно реставриране