МТСП ще финансира 50 проекта за достъпна жилищна среда за хора с увреждания 

Инвестицията на МТСП покрива нови съоръжения за невъзпрепятствана подвижност в жилищни сгради

Цялата публикация „МТСП ще финансира 50 проекта за достъпна жилищна среда за хора с увреждания „

Уврежданията са въпрос на права, а не въпрос на преценка

Законът следва международните стандарти – категоричен е Иван Нейков 

След основните промени, приети в началото на тази година, законът за хората с увреждания предвижда наемането на едно лице с трайни увреждания в екип от 50 до 99 работници и служители и две на сто от средно списъчния им състав за екипи със 100 и над 100 работници и служители. Всеки работодател, засегнат от квотата, е необходимо да предприеме съответните действия за наемане на хора с трайни увреждания. Уврежданията са въпрос на права, а не въпрос на преценка.

Целите на стратегията включват осигуряване на достъпност на стоките и услугите за хората с увреждания, както и насърчаване на пазара на помощни средства. С нововъведенията в закона се цели гарантиране, че хората с увреждания се ползват от всички предимства на гражданството на Европейския съюз и че борбата с дискриминацията, основана на увреждания, дава резултат. Важно е да се отбележи и насърчаването на равните възможности при наемането на работа на хора с увреждания и на такива без увреждания.

Цялата публикация „Уврежданията са въпрос на права, а не въпрос на преценка“