ЕК подкрепя екологичните промени в българското земеделие

Министерството на земеделието и храните обявява нови мерки за устойчиво земеделие и хуманно отношение към животните

Цялата публикация „ЕК подкрепя екологичните промени в българското земеделие“