Нови възможности за наемане на чуждестранни работници за София

БТПП организира среща за представяне на процеса по подбор и споделяне на добри практики

Цялата публикация „Нови възможности за наемане на чуждестранни работници за София“