БКДМП: Заедно към сигурност, стабилност и развитие в дървообработването и мебелната промишленост

Българска камара на дървообработването и мебелната промишленост (БКДМП) е организация, която има за цел да осигури сигурност и стабилност за браншовете на дървообработването и мебелната промишленост в България. Те защитават интересите на тези два сектора пред национални и международни институции, осигуряват информация и обучение, насърчават партньорства и взаимопомощ между своите членове.

Цялата публикация „БКДМП: Заедно към сигурност, стабилност и развитие в дървообработването и мебелната промишленост“