Алианс на тропическите гори-в помощ на устойчивия бизнес

Неправителствената организация , която променя облика на съвременното стопанство и практики

Цялата публикация „Алианс на тропическите гори-в помощ на устойчивия бизнес“

ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2001 – 2018 Г.

Числата за външната търговия на България със стоки и услуги за тези години, поради отворения характер на българската икономика, са една рамка и отправна точка за изготвяне на каквито и да било средносрочни и дългосрочни национални стратегия за развитие. Подобно на лабораторната картина на кръвта на всеки един от нас, тези числа не са диагноза. Те обаче са задължителни обективни показатели. При това са единствените световни данни на ООН за този период. Те осигуряват времева, географска и блокова сравнимост с възможност да се влезе допълнителни подробности за всяка стока и услуга. Това са данните към април 2019, като за стоките са до 2018 г., а за услугите – до 2017 г. поради естественото значително закъснение при събирането и обработката им.

Цялата публикация „ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2001 – 2018 Г.“