Solve for Tomorrow: ученически конкурс за иновативни решения

Инициативата на Samsung България  цели да насърчи младежите да предложат иновативни решения за справяне с проблеми в общността.

Цялата публикация „Solve for Tomorrow: ученически конкурс за иновативни решения“

STEM в контекста на българската образователна система

През 1956 г. Бенджамин Блум – психолог от Чикагския университет публикува таксономия за целите на обучението. В нея той разглежда познавателната дейност като процес, състоящ се от различни мисловни степени. Всяка следваща степен се основава на предишната и съответно е по-висша от нея.

Цялата публикация „STEM в контекста на българската образователна система“