НСИ: През декември 2023 г. общият показател на бизнес климата се влошава

През декември 2023 г. общият показател на бизнес климата намалява с 1.8 пункта спрямо предходния месец (от 21.6% на 19.8%)

Цялата публикация „НСИ: През декември 2023 г. общият показател на бизнес климата се влошава“