Все по-голям интерес към конкурса за бившата сграда на БНБ, водеща фирма дари 5хил. лв. за инициативата

Все по-голям е интересът от страната и чужбина към инициативата „Трезор за идеи: Конкурс за концепция за развитие на сграда, с административен адрес ул. „Райко Даскалов“ №51, бивша сграда на Българска народна банка, гр. Пловдив“

Цялата публикация Все по-голям интерес към конкурса за бившата сграда на БНБ, водеща фирма дари 5хил. лв. за инициативата