Възможностите на индустриалните зони и туризма

Председателят на народното събрание Росен Желязков отбелязва възможностите за намаляване на митата и ползите от туристическата индустрия, на среща в провинция Куанг Нинх

Цялата публикация „Възможностите на индустриалните зони и туризма“