Откриват нови професии в полза на устойчивото развитие

България е сред първите страни в Европа, която отчита появата на професии свързани с устойчиво управление

Цялата публикация „Откриват нови професии в полза на устойчивото развитие“

Дуално обучение в България

Дуалното обучение е както традиционно, така и супер модерно образование в Австрия. По тази система се обучават ученици в партньорство с професионална гимназия като теорията се изучава в училището, а във фирмата се осъществява обучението в реална работна среда по професия.

Цялата публикация „Дуално обучение в България“