Светлозар Петров за кариерното ориентиране на младите

Директорът на JobTiger: “Кариерното ориентиране има две основни части. Едното е себепознание, а от друга страна е пазара на труда. При пренебрегване на която и да е от двете човекът остава на случайността – или ще улучи, или не. Предполага се, че половината от хората не улучват.”

Цялата публикация „Светлозар Петров за кариерното ориентиране на младите“