Кой ще спечели Наградите за отговорен бизнес за 2023 година?

В най-престижния национален конкурс за корпоративна социална отговорност, устойчиво развитие и многообразие се състезават 126 ESG инициативи, подадени от 82 компании

Цялата публикация „Кой ще спечели Наградите за отговорен бизнес за 2023 година?“