По-силен глас за младите хора при изготвянето на политиките на ЕС

Европейската комисия обяви няколко действия, които дават на младите хора по-голяма възможност да участват във вземането на решения

Цялата публикация По-силен глас за младите хора при изготвянето на политиките на ЕС