Представители на свързания с България бизнес в Република Северна Македония на визита в Скопие

Срещата се проведе по инициатива на Посолството на България в Република Северна Македония в съорганизаторство с Македоно-българската стопанска камара.

Цялата публикация „Представители на свързания с България бизнес в Република Северна Македония на визита в Скопие“