Доброто зърнопроизводство зависи от цените и износа, коментира Преслав Борисов

Ние трябва да се постараем, ако искаме да имаме печелившо и конкурентно зърнопроизводство, на три компонента – себестойност, качество и регулярност в доставките.

Цялата публикация „Доброто зърнопроизводство зависи от цените и износа, коментира Преслав Борисов“