БТПП с обучение по ЗБУТ

БТПП проведе обучение по „Безопасни и здравословни условия на труд“ за експертите на Палатата в регионалните търговско-промишлени палати/камари (РТПП/К).

Цялата публикация БТПП с обучение по ЗБУТ