15 000 новозасадени фиданки с подкрепата на Нестле България

Дръвчетата видовете цер, благун и космат дъб ще възстановят 30 декара опожарени гори в Стамболово

Цялата публикация „15 000 новозасадени фиданки с подкрепата на Нестле България“