Екознание – идея за нов учебен предмет

Дисциплината е по идея на ръководството на 1.СУ „Пенчо П. Славейков“ в София

Цялата публикация „Екознание – идея за нов учебен предмет“