Зам. министър Карина Ангелиева: „Очакваме помощта за възстановяване да достигне до около 1000 предприятия.“

До 23 май е отворено кандидатстването по новата програма за възстановяване на българските малки и средни предприятия, чрез подобряване на енергийната ефективност

Напълно ново финансиране за безвъзмездна помощ от Европейския съюз е програмата REACT-EU. Чрез нея Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) подпомага българските малки и средни предприятия да се възстановяват от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 136 226 120 лв. лева (69 651 309,16 евро).

Цялата публикация „Зам. министър Карина Ангелиева: „Очакваме помощта за възстановяване да достигне до около 1000 предприятия.““