Има ли финансова грамотност българското общество – Деян Василев

Финансовото ограмотяване гарантира на личността, че със сигурност може да мисли за активна печалба.

Цялата публикация „Има ли финансова грамотност българското общество – Деян Василев“