Компаниите вече могат да изчисляват безплатно въглеродния си отпечатък

Вече е възможно с интеграцията на глобална платформа – дигитално решение за оценка на екологичната, социалната и корпоративна устойчивост

Цялата публикация „Компаниите вече могат да изчисляват безплатно въглеродния си отпечатък“