Среща на БТПП и Столична община относно проектобюджета за 2023 г.

Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столична община, и Цветан Симеонов, председател на БТПП, обсъдиха на работна среща основните акценти в представения от Фандъкова бюджет 2023 на Столична община.

Цялата публикация „Среща на БТПП и Столична община относно проектобюджета за 2023 г.“

БТПП и УНСС със споразумение за сътрудничество между образованието и бизнеса 

Цветан Симеонов, председател на на Българската търговско-промишлена палата и директора на Института за следдипломна квалификация към УНСС проф. Живко Драганов подписаха споразумение за сътрудничество в образователната сфера, в сградата на БТПП.

Цялата публикация „БТПП и УНСС със споразумение за сътрудничество между образованието и бизнеса „

Проект „Бъди дигитален“: Подобряване на дигиталните умения в България


Българската търговско-промишлена палата успешно завърши изпълнението на проекта „Бъди дигитален“, който беше реализиран в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. В качеството си на социален партньор, Българската търговско-промишлена палата работи заедно с КТ „Подкрепа“, КНСБ, МТСП и НАПОО с цел да разработи необходимите инструменти за повишаване на дигиталните умения на заетите лица и придобиването на специфични дигитални умения, необходими за успешно упражняване на професионалните дейности.

Цялата публикация „Проект „Бъди дигитален“: Подобряване на дигиталните умения в България“