Босна иска да се възползва от опита на България в селскостопанството и туризма

Виекослав Вукович: Българското селско стопанство и туризмът са сред секторите, към които компаниите в Босна и Херцеговина имат интерес

Цялата публикация „Босна иска да се възползва от опита на България в селскостопанството и туризма“