Все по-голям интерес към конкурса за бившата сграда на БНБ, водеща фирма дари 5хил. лв. за инициативата

Все по-голям е интересът от страната и чужбина към инициативата „Трезор за идеи: Конкурс за концепция за развитие на сграда, с административен адрес ул. „Райко Даскалов“ №51, бивша сграда на Българска народна банка, гр. Пловдив“

Цялата публикация Все по-голям интерес към конкурса за бившата сграда на БНБ, водеща фирма дари 5хил. лв. за инициативата

БНБ затяга мерките с цел охлаждане на кредитния бум

През 2024 г. Българската народна банка (БНБ) може да приложи нови мерки за ограничаване на рисковете от прекомерното кредитиране на домакинствата, особено за покупка на жилища

Цялата публикация „БНБ затяга мерките с цел охлаждане на кредитния бум“