Общо 2800 безработни ще започнат работа по регионалните програми за заетост за 2024 г.

Безработни лица от цялата страна ще започнат работа през 2024 г. по регионалните програми за заетост, които се финансират от Министерството на труда и социалната политика

Цялата публикация Общо 2800 безработни ще започнат работа по регионалните програми за заетост за 2024 г.

Младежката безработица в България достига тревожни 16%

В последния отчет на Евростат за март 2024 година се наблюдава тревожен ръст в безработицата сред младежите под 25-годишна възраст в България

Цялата публикация „Младежката безработица в България достига тревожни 16%“

Осем години по-късно – отново заетите лица у нас са под 3 млн.

Статистиката показва, че работещите активно са 2.94 млн. за 2023 г.

Цялата публикация „Осем години по-късно – отново заетите лица у нас са под 3 млн.“

Отчетен е ръст на безработицата в края на 2023г.

По-висока безработица и по-ниска заетост у нас

Цялата публикация „Отчетен е ръст на безработицата в края на 2023г.“