Психичното здраве на служителите остава водеща тенденция в условията на труд

На 28 април всяка година Международната организация на труда отбелязва Световния ден за безопасност и здраве при работа, като се фокусира върху актуална тема, свързана с безопасността и здравето при работа

Цялата публикация Психичното здраве на служителите остава водеща тенденция в условията на труд