Доц. Джеймс Йоловски е новият главен секретар на Асоциацията на банките в България

Доцентът ще работи за разширяване на дейността на АББ и за подобряване на диалога с гражданския и публичния сектор.

Цялата публикация „Доц. Джеймс Йоловски е новият главен секретар на Асоциацията на банките в България“