Общо 2800 безработни ще започнат работа по регионалните програми за заетост за 2024 г.

безработни

Безработни лица от цялата страна ще започнат работа през 2024 г. по регионалните програми за заетост, които се финансират от Министерството на труда и социалната политика

През 2024 година, приблизително 2800 души, които към момента са безработни, ще получат възможност за работа благодарение на регионалните програми за заетост, подкрепени финансово от Министерството на труда и социалната политика. Създадените програми са резултат на сътрудничеството между областните и общинските управи и са одобрени от министъра на труда и социалната политика. За тази цел в бюджета за активни мерки на пазара на труда за текущата година са предвидени над 13,5 милиона лева. Тези средства ще бъдат използвани от МТСП за субсидиране на новосъздадените работни места за срок до пет месеца, което благоприятства българските безработни лица.

По регионалните програми за заетост ще се реализират общественополезни дейности за поддържане и опазване на общинската и държавната собственост – училища, детски градини, пътища, паметници на културата, както и за поддръжка и почистване на паркове и междублокови пространства. Ще се изпълняват и екологични дейности като събиране и извозване на отпадъци, озеленяване и други.

Законът за насърчаване на заетостта предвижда реализирането на една Регионална програма за всяка административна област на България. Целта им е да се намали безработицата на местно ниво и да се преодолеят различията в търсенето и предлагането на работна сила в отделните региони.

Регионалните програми са част от Националния план за насърчаване на заетостта. В него е предвидено през 2024 г. общо около 10 000 души за бъдат устроени на работа, а над 9000 – включени в обучения. За изпълнението на включените в него програми и мерки е осигурен бюджет от 88 млн. лв., което е с 15 млн. лв. повече спрямо 2023 г.


Последвайте ни в социалните мрежи👇


Абонирай се >>>

* indicates required