България заема 58-ма позиция в Световната класация за конкурентоспособност

българска графика

Следната класация е изготвена от на IMD-Швейцария

Според Годишника на световната конкурентоспособност за 2024 г. на Института за развитие на управлението, Швейцария (Institute for Management Development – IMD), публикуван на 18 юни 2024 г., през 2024 г. България заема 58-мо място от общо 67 държави, отбелязвайки липса на напредък от 2021 г. насам. Този резултат отразява както положителните аспекти, така и предизвикателствата, пред които страната е изправена. През 2020 г. страната ни се позиционира на 48-мо място, но последваха значителни колебания, отразяващи различни икономически и политически фактори.

графика
Снимка: БТПП

Първите три държави в годишната класация за 2024 на световната конкурентоспособност на IMD  са Сингапур, Швейцария, Дания. Основните фактори на профила на конкурентоспособност в България включват: икономическо представяне(ефективност), ефективност на правителството, бизнес ефективност(среда) и инфраструктура. Спрямо предходната 2023 година, страната бележи най-висок спад по отношение на състоянието на инфраструктурата (от 54-то на 59-то място) и бизнес средата (от 62-ро на 65-то място). Въпреки това, за трета поредна година България отбелязва растеж в икономическата си ефективност (от 48-мо на 45-то място), основно благодарение на подобрените си макроикономически показатели като растящия реален БВП на глава от населението.

Силните страни на българската икономика

Икономическото представяне на България очаквано се отличава със значителни силни и слаби страни. Страната заема 1-во място по реален ръст на БВП на глава от населението, което е интересно постижение. Освен това, разходите за наем на офиси и цените на бензина са сравнително ниски, като България заема съответно 9-то и 15-то място по тези показатели, което я прави привлекателна дестинация за бизнес. Износът на стоки също е силна страна, поставяйки България на 17-то място. Въпреки това, страната се сблъсква с предизвикателства като устойчивостта на икономиката и дългосрочния растеж на заетостта, където заема съответно 63-то и 55-то място.

Индекса на „ефективността на правителството на България“ показва както силни, така и слаби страни. Корпоративният данък поставя България на 3-то място, а стабилността на обменния курс я поставя на 7-мо място, демонстрирайки стабилна и предсказуема фискална среда. Въпреки това, политическата нестабилност остава основен проблем, като страната заема 66-то място в този  показател. Законодателството за конкуренцията и обществените поръчки също се нуждаят от подобрение, където България е съответно на 64-то и 63-то място.

България се представя добре в индексът на „бизнес ефективността“ в области като “страх от провал при предприемачите“ (5-то място) и „възнаграждението на ръководството“ (6-то място). Тези фактори са критични за създаване на динамична бизнес среда. Въпреки това, страната има сериозни проблеми в обучението на служителите и финансовите умения, където заема последното 67-мо място, което е от съществено значение за устойчивия бизнес растеж и иновациите.

Индексът на инфраструктурата на България има своите силни страни, като износът на ИКТ услуги, където страната е на 8-мо място, и съотношението ученици-учители в началното образование, което я поставя на 9-то място. Тези силни страни са основополагащи за бъдещото икономическо развитие. От друга страна, ръстът на населението и наличието на квалифицирани инженери остават значителни пречки, като България заема последното 67-мо място и в двата показателя.

Като основни предизвикателства и възможности за подобряване на конкурентоспособността на България през 2024 г. от Центъра за изследване на демокрацията очертават продължителната политическа нестабилност, слабото върховенство на закона и ендемичната корупция, забавеното влизане в еврозоната и риска от загуба на средства от ЕС, влошаващия се бизнес климат: ниска конкурентоспособност и продуктивност, висок дял на неформалната икономика и присъствието в сивия списък на глобалния надзорен орган Financial Action Task Force (FATF), продължаващото намаляване на населението, свития пазар на труда и лошата инфраструктура, както и задълбочаването на социално-икономическите неравенства.

Възможностите за подобрение включват укрепване на върховенството на закона и намаляване на корупцията, които ще подобрят бизнес средата и ще привлекат инвестиции. Инвестициите в обучение на служители и развитие на финансови умения могат да подобрят ефективността на трудовия пазар. Приоритетът на инфраструктурни проекти, особено в областта на технологиите и образованието, ще подкрепи дългосрочния икономически растеж. Ефективното използване на средствата от ЕС може да стимулира модернизацията и конкурентоспособността, а насърчаването на иновациите и подкрепата за малки и средни предприятия ще създадат по-динамична и устойчива икономика.

България разполага със значителни силни страни и възможности. С целенасочени реформи и стратегически инвестиции България може да подобри своето икономическо представяне и да заеме по-конкурентна позиция на световната сцена. Несигурността в политическото управление и скорошното новосъздадено 50-то народно събрание трябва да работят за подобряване на бизнес обстановката и условията на конкурентоспособност на страната.

БТПП пряко допринася  за подготовката на тази класация, като селектира български фирми и организации за по-широка представителност, които да участват в него, и координира процеса на провеждане на анкетите в страната.

В световен план, класацията изчислява данни от проучвания и 164 статистически данни. Проучването е проведено между март и май 2024 г. сред 6612 мениджъри от „C“ и средно ниво от 67-те икономики.  Гана, Нигерия и Пуерто Рико бяха нови участници в тазгодишната класация

„Ние вярваме, че най-конкурентните икономики на бъдещето ще бъдат тези, които могат да предвидят и да се адаптират към този променящ се глобален контекст, като същевременно създават стойност и благосъстояние за своите хора. И това също ще ги направи устойчиви“, каза Артуро Брис, директор на Световният център за конкурентоспособност на IMD ​​(WCC), който стои зад годишната класация от създаването й през 1989 г.

Той също така отбеляза, че основните предизвикателства пред конкурентоспособността на световните икономики през 2024 г. и след това са преходът към нисковъглеродна и кръгова икономика, като се има предвид нарастващата интеграция на нововъзникващите пазари в световната икономика и е в крак с цифровата трансформация.


Последвайте ни в социалните мрежи👇


Абонирай се >>>

* indicates required