МТСП ще финансира 50 проекта за достъпна жилищна среда за хора с увреждания 

човек в инвалидна количка

Инвестицията на МТСП покрива нови съоръжения за невъзпрепятствана подвижност в жилищни сгради

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) ще финансира 50 проектни предложения, чрез които ще се осигури достъпна среда в домовете на 72 души с трайни увреждания. Те включват изграждане и монтиране на 53 стълбищни платформи и 6 вертикални подемника в жилищни сгради, в които живеят хора, придвижващи се с инвалидни колички.

Общата стойност на одобрените проекти е 2 369 880 лв. Те ще се финансират по Компонент 1 на  „Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност“ в 20 общини. За всеки проект МТСП отпуска до 100 000 лв.

По Компонент 2 „Лична мобилност“ министерството финансира 17 проекта на  обща стойност 130 120 лв. Средствата се отпускат за преустройство на лек автомобил за човек с трайни увреждания, монтиране на помощно съоръжение или приспособление за качване и сваляне на инвалидна количка в моторно превозно средство (МПС), както и за закупуване на автомобил с вече извършено подобрение. Кандидатите, които нямат свидетелство за управление на МПС, получават средства за шофьорски курс.


Последвайте ни в социалните мрежи👇


Абонирай се >>>

* indicates required