Според прогнози на ЕК, България още не е готова за Еврозоната

евро монета и банкноти

Процентът на инфлация в България е основната пречка да се превалутираме в началото на 2025 г.

България не изпълнява критерия за стабилност на продуктовите цени , необходим за приемане на еврото, според редовните конвергентни доклади на Европейската комисия (ЕК) и Европейската централна банка (ЕЦБ), публикувани миналата седмица. Тези доклади се изготвят на всеки две години и оценяват готовността на страните – членки извън еврозоната за присъединяване към нея.

Очакванията, че България няма да покрие критерия за стабилност на цените, не са изненада. Докладите потвърждават, че целта за членство от 1 януари 2025 г. е неизпълнима.

Оценките на ЕК и ЕЦБ се различават в оценките си за инфлацията в България. ЕК изчислява процента на обезценява не на лева за 12-те месеца до май на 5.1%, което е с един процентен пункт над референтната стойност от 4.1%. ЕЦБ обаче определя същата стойност на 3.3%, което е 1.8 процентни пункта над инфлацията в България. Разликите в оценките произтичат от различаващите се критерии за избор на държавите с най-добри резултати по отношение на стабилността в цените.

ЕК очаква България да покрие инфлационния критерий по-късно през годината или в началото на 2025 г., след което може да се подаде ново искане за оценка и членство от средата на 2025 или най-късно от 1 януари 2026 г. Въпреки това, покриването на критерия не води автоматично до членство в Еврозоната. Окончателното решение изисква одобрение от Съвета на ЕС и е до голяма степен политически обвързано.

Реакция на българските власти

Министерството на финансите реагира бързо, като заяви, че при покриване на всички критерии за членство, България ще поиска изготвянето на извънредни конвергентни доклади от ЕК и ЕЦБ, за да се вземе решение за датата на членство във възможно най-кратък срок.


Последвайте ни в социалните мрежи👇


Абонирай се >>>

* indicates required