Наследяване на кредит: Какво трябва да знаем и как да избегнем грешките?

касичка прасенце с пари

Къде можем да проверим за наследен кредит и можем ли да се откажем от наследство?

Наследяването е неизбежна част от живота, която настъпва при тъжно обстоятелство. За мнозина думата „наследство“ често се свързва единствено с придобиване на имущество или пари. На практика, това е вярно, но не само. Реалността е значително по-сложна. Освен активи, наследникът може да получи и пасиви като например кредити, изтеглени от починалия. Наследяването на кредит е специфична хипотеза, но често срещана. Затова, познаването на особеностите при наследяване на кредит е от съществено значение. 

Когато не познаваме дадена материя, е много лесно да поемем в неправилната посока и да направим серия от грешни стъпки. Кредитните експерти от платформата Моите пари посочват най-често срещаните грешки и заблуди около наследяването на кредит.

Възприятие за наследяване: Мнозина възприемат наследяването единствено като начин за увеличаване на личното имущество чрез придобиване на активи и права от наследодателя. Много хора обаче не осъзнават, че наследството включва не само активи, но и пасиви, т.е. задълженията на починалия.

Отказ от наследство: Една от честите заблуди е, че може лесно да се избавим от задълженията с прост отказ от наследство. Въпреки че отказът от наследство предотвратява наследяването на задълженията, това е възможно само ако наследството не е било вече прието. Приемането на наследството може да стане изрично чрез писмено заявление или мълчаливо чрез действия, които могат да се тълкуват като приемане, например управление на наследствено имущество, плащане на сметки или разпореждане с активи на наследодателя.

Избягване на действия, тълкувани като приемане на наследството: За да се избегне приемането на наследството „без да знаем“, е важно да се избягват действия, които биха се тълкували като приемане на наследството. Да не се разпореждаме с имуществото на починалия, докато не се уверим какви са задълженията му.

Проверка на задълженията на починало лице

Проверката на задълженията на починало лице е важна и необходима стъпка за всички наследници. Тази проверка се извършва чрез справка в Централния кредитен регистър на Българската народна банка (БНБ). Всеки от наследниците има право да поиска такава справка, като е необходимо да приложи копие от удостоверението за наследници.

Как се прави проверката?

Изискват се две лесни стъпки. Първата е справка в Централния кредитен регистър (ЦКР). Тук се съдържа подробна информация за всички кредити на починалия. Информацията включва видовете кредити, датата на изтегляне и остатъка за погасяване. Втората важна подробност е, че трябва да се осъществи проверка за изпълнителни дела срещу наследодателя. Тази допълнителна стъпка е важна, защото дава информация за други задължения, за които са предприети изпълнителни действия. Пример за такива задължения са неплатени данъци или съдебни дела с влязло в сила решение. Справката се заявява онлайн на сайта на Централния регистър на длъжниците и може да се получи чрез всеки частен съдебен изпълнител.

Процедури след установяване на задълженията

След установяване на задълженията е нужно да сте особено внимателни.  Следва уведомяване на кредитора за смъртта на длъжника. С оглед да продължи погасяването на кредита, кредиторът уведомява наследниците за дълга на починалия и отправя покана към тях да продължат погашенията. В поканата кредиторът посочва точната сума, която трябва да бъде погасена. След като бъде установен размерът на наследения дълг, се определя какъв дял от него преминава към всеки наследник. Как точно се определя това, е предвидено в Закона за наследството.

Отказ от наследство

Мисълта за отказ от наследство често е първична, импулсивна и емоционална реакция. Под влияние на стреса и емоциите от загубата на близкия човек, понякога несъзнателно извършваме действия, които могат да се тълкуват като приемане на наследството. Вече случило се така, се губи правото за отказ от наследство, при което пасивите са повече от активите. Ето защо при смърт на близък е важно да се осведомим какво съдържа наследството чрез проверка на задълженията на починалия. Има две процедури по отказ от наследство. Отказът от наследство се прави с писмено заявление до районния съд в района на който е открито наследството и се вписва. След това по искане на заинтересованото лице, районният съдия, след като призове лицето, което има право да наследява, му определя срок, за да заяви приема ли наследството или се отказва от него. Ако в дадения срок наследникът не отговори, той губи правото да приеме наследството.

Важно е да се има предвид, че не може да се направи частично приемане или частичен отказ от наследство, затова е добре да се прецени съотношението активи/пасиви. Частта на отказалия се увеличава дяловете на останалите наследници от същия ред, а ако няма такива, преминава към наследниците от следващия ред (например, ако съпругът и децата се откажат, наследството ще премине към внуците).

Отказът от наследство е сериозно решение. То налага внимателно изясняване на всички аспекти и ефектите от тях. Консултацията с юрист е повече от препоръчителна, за да се вземе най-удачното решение и да се избегнат излишни финансови и правни проблеми.


Последвайте ни в социалните мрежи👇


Абонирай се >>>

* indicates required