ЕС предвижда инвестиции за по-чисти енергийни системи в 10 държави, сред които и България

ветрогенератори

ЕС обяви финансиране от 2,967 милиарда евро от Фонда за модернизация

Инвестицията е предназначена за подкрепа на 39 енергийни проекти в 10 държави-членки на ЕС, като се цели модернизация на енергийните системи, намаляване на емисиите на парникови газове и подобряване на енергийната ефективност.

Сред държавите, които ще се възползват от първата вноска през 2024 г., са България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия, като сумите варират от 24,1 милиона евро до 1,095 милиарда евро. Тези средства ще бъдат насочени към разнообразни инициативи, включително укрепване на електропреносните мрежи, разгръщане на фотоволтаичен капацитет, подобряване на енергийната ефективност в публичния сектор и развитие на районни отоплителни системи, базирани на възобновяеми източници.

Това е най-голямото плащане, направено досега от Фонда за модернизация, като общите инвестиции от началото на 2021 г. възлизат на 12,65 милиарда евро. Те са жизненоважни за постигането на целите на ЕС в областта на климата и енергетиката и са стъпка към амбициозната цел за нулев отпечатък до 2050 г.

Фондът, финансиран от приходите от продажбата на квоти за емисии, е значим инструмент за подпомагане на държавите с по-ниски доходи в тяхната зелена трансформация. Той работи в тясно сътрудничество с Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка и допълва други инструменти на ЕС, като политиката на сближаване и Фонда за справедлив преход.

Следващите срокове за представяне на инвестиционни предложения са 13 август 2024 г. за неприоритетните предложения и 10 септември 2024 г. за приоритетните предложения.


Последвайте ни в социалните мрежи👇


Абонирай се >>>

* indicates required