Увеличават се ESG практиките в металургичния сектор. Какво е “зелена стомана”?

металопроизводство

Новите ESG стандарти преобразяват глобалните операции и обещават по-чисто бъдеще за металите

Регулаторният пейзаж се трансформира все по-активно в нова “устойчива премяна” с въвеждането на строги екологични, социални и управленски (ESG) критерии, които налагат прозрачност и отговорност. Според Euractiv, тези промени са довели до значителна бюрокрация, но също така са стимулирали инвестиции в по-чисти технологии и подобряване на енергийната ефективност.

Европейският съюз е на предната линия на тази трансформация, въвеждайки строги изисквания, които целят да минимизират отрицателните въздействия върху околната среда и да насърчат социалната отговорност и силните практики на корпоративно управление. Сузана Макларън от Cobalt Institute подчертава, че новите разпоредби влияят на глобалното съответствие и че борбата с принудителния труд се превръща в международен приоритет.

Устойчивост и метали

Индонезия, като основен доставчик на никел и кобалт, е под особено внимание. Екологичните групи изразяват загриженост, че увеличаването на търсенето на никел може да нанесе щети на биоразнообразието и климата. В отговор на тези опасения, Марк Мистри, старши мениджър за оценка на жизнения цикъл и устойчивост в индустриалната асоциация Nickel Institute, казва, че индустрията трябва да приеме сериозно подобни опасения за ESG, особено в страни като Индонезия.

Снимка: Flixr, Марк Мистри

„Това е отражение на чувствителната среда, в която се извършва добивът на никел в Индонезия, с няколко хиляди острова в един от регионите с най-голямо биоразнообразие“, каза Мистри.

„ESG стандартите могат да помогнат за справяне с тези опасения. Прилагането им изисква компаниите да преминат през повече от 30 различни екологични, социални и управленски проблема и да идентифицират потенциални рискове, които след това се адресират и управляват“, добавя още той.

Мистри отбелязва също, че стимулът за прилагане на тези стандарти не идва само от новата регулация, приета през последните пет години в Европа и Северна Америка, но и чрез ръководени от индустрията инициативи като Responsible Steel и инициативи за партньорство като Global Battery Alliance.

Устойчивото производство на метали е ключов компонент в глобалните усилия за намаляване на въглеродните емисии и постигане на целите за нетно нулеви емисии. Секторът за производство на метали, особено стоманата, е един от най-големите източници на CO2 емисии, като допринася с около 8% от общите глобални емисии, според We forum

Сред основните иновации в сектора е зелена стомана. Това е производството на стомана без използването на изкопаеми горива. Въвеждането на така наречения „зелен водород“ е едно от решенията, които могат да помогнат за намаляване на въглеродния отпечатък на стоманодобивната индустрия. Зеленият водород се произвежда чрез електролиза, използвайки вода и възобновяема електроенергия, което го прави напълно свободен от CO2 емисии.

Друга разработка, която би подпомогнала устойчивото производство са електрическите дъгови пещи, които постепенно заместват традиционните пещи и са друг вариант за производство на стомана с по-ниски емисии. Въпреки че не винаги се захранват от възобновяеми източници, те предлагат по-чист начин за производство на метали.

Стремеж към зелена стомана

Тъй като стоманата е в основата на конструирането на всичко мащабно, което ни заобикаля, следва нейното производство да се регулира. Създаването на стомана изхвърля повече CO2 от всяка друга тежка промишленост, съставлявайки около 8% от общите глобални емисии. Правителствата и индустриите по света се стремят да намалят въглеродните емисии, за да постигнат амбициозни цели за нулеви нетни количества, стоманата е в центъра на вниманието. Около 75% от стоманата все още се произвежда предимно в доменни пещи, работещи с въглища , които изпомпват големи количества въглероден диоксид в атмосферата. Така се ражда идеята за “зелена стомана”.

Зелената стомана е производство на стомана без изкопаеми горива, като се използва „зелен водород“, произведен чрез електролиза с възобновяема енергия, което не води до емисии на CO₂. Съществува и „син водород“, произведен от изкопаеми горива с технологии за улавяне на въглерод. Електродъговите пещи са алтернатива на традиционните пещи, но не винаги са екологични поради липсата на възобновяемо захранване. Преходът към зелена стомана обаче е затруднен от инвестиции във въглищни пещи и недостиг на нисковъглероден водород, като се изискват значителни количества зелен или син водород за разширяване на технологията.

Очаква се, че компаниите в металургичния сектор да продължат да интегрират екологични, социални и управленски (ESG) стандарти в своите операции, според Секторния анализ на компетенциите на работната сила в сектор “Металургия”. Това включва прилагането на строги екологични регулации, подобряване на условията на труд и укрепване на корпоративното управление.


Последвайте ни в социалните мрежи👇


Абонирай се >>>

* indicates required