Париж се бори с шумовото замърсяване

париж без шум

Около 80% от жителите са засегнати от високи нива на шум

Париж, известен със своята романтика и красота, предвижда мерки за справяне с  един от най-значимите проблеми на съвременния градски живот – шумовото замърсяване. Според последния анализ на Евронюз, около 80% от жителите на региона Ил дьо Франс са засегнати от нива на шум и замърсяване на въздуха, които превишават стандартите на Световната здравна организация. Освен това, столицата е посещавана от около 50 милиона туристи годишно. Това е един от най-големите и гъсто населени градове в Европа.

Властите в Париж са ангажирани с намаляване на шума в града с до четири децибела, като се фокусират върху транспортните средства като основен източник на шум, тъй като това най-лесно се регулира. Съветът на града вече е предприел мерки като затваряне на определени райони за движение, санкциониране на замърсяващите превозни средства и създаване на нови велосипедни пътеки. Тези усилия са довели до намаляване на шума от пътната мрежа с 20% между 2015 и 2020 година.

Какво още планира Париж за гражданите си?

Допълнителни мерки включват инсталирането на звукови радари за откриване и глобяване на шумните превозни средства и тестването на шумопотискащ асфалт. Обществената консултация, която ще продължи до октомври, има за цел да идентифицира допълнителни мерки за намаляване на шума в градската среда.

Социалната цена на шума в Ил дьо Франс е оценена на 42,6 милиарда евро годишно, като се вземат предвид въздействията върху психическото и физическото здраве на хората. СЗО предупреждава, че повече от 30% от хората в ЕС са изложени на нива на шум, които могат да доведат до сърдечно-съдови заболявания и високо кръвно налягане.

Новият план на Париж цели да осигури на 63% от жителите стандартите на СЗО за нощен шум, в сравнение с 54% днес. Инициативата, ръководена от заместник-кмета по екологичния преход, обединява усилията на местните комитети, здравните и безопасните органи и общинската полиция, за да гарантира, че динамиката и оживеността на Париж могат да съществуват в хармония с общественото здраве.

вътрешна снимка – най-добре на София, подобна на корицата

Колко шумна е София в сравнение с Париж?

Според актуализираната стратегическа шумова карта, одобрена от Столичен общински съвет, състоянието на акустичната среда включва и оценка на ефективността на предприетите до момента мерки за ограничаване и намаляване на шума.

Тази карта предоставя информация за различните видове шумови източници и съответните им нива на шума, измерени в децибели. Тя е важен инструмент, който помага на гражданите и властите да се ориентират относно шумовото замърсяване и да планират развитието на тихите зони и жилищните комплекси за пребиваване, отдих и почивка.

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2022 г., населението на столицата, което е подложено на системно шумово натоварване е 1 280 334 души, при 1 248 452 души за същия период на 2021 г. Най-голям относителен дял регистрирани шумови нива има в диапазоните 68 – 72 dB(A) и под 58 dB(A). Наблюдава се тенденция на увеличаване на шумовите нива в диапазон под 58 dB(A) до 2020 г., когато е измерен най-висок относителен дял за целия период – 37,84%. През следващите 2 години този дял намалява. През 2023 г. стойността отново се покачва, без да превишава максимума от 2020 г., достига 32,00% – най-високата стойност за тази година спрямо останалите диапазони.

Основната причина за най-високи нива на шум са автомобилите и обществените транспортни средства.


Последвайте ни в социалните мрежи👇


Абонирай се за бюлетина на Invest in Bulgaria: „Бизнес лупа: България“

* indicates required