Инфлацията в България пада под средния процент за Еврозоната

графика

България отбелязва отрицателна месечна инфлация за май, докато средната стойност за еврозоната се ускорява

В последния месец на пролетта 2024 година, България представя интересен икономически феномен – спад в инфлационните нива, което се откроява на фона на общата тенденция в еврозоната. Според данните на НСИ, годишната инфлация в страната за май е спаднала до 2,3%, а месечната инфлация е достигнала отрицателна стойност от -0,2. Това представлява спад с цял процентен пункт в сравнение с април, когато годишната инфлация се забави до 2,4%.

По данни на Евростат, показващи че средната инфлация за еврозоната през май се ускорява до 2,6%, което е с 0,3% повече от отчетената стойност за България.

таблица
Графика: Евростат

Отрицателният индекс на инфлация – следствие, но и предпоставка

През май, най-значимото намаление на цените в България е отчетено в секторите „Съобщения“ с -1,5%, „Развлечения и култура“ с -1,0%, „Транспорт“ с -0,9% и „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ с -0,5%. В същото време, увеличение на цените е забелязано в „Алкохолни напитки и тютюневи изделия“ с 1%, „Ресторанти и хотели“ с 0,6%, „Облекло и обувки“ с 0,6% и „Разнообразни стоки и услуги“ с 0,6%.

Инфлацията от началото на годината (май 2024 г. спрямо декември 2023 г.) е 0,4%, а средногодишната инфлация за периода юни 2023 – май 2024 г. спрямо периода юни 2022 – май 2023 г. е 5,1%. Според хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), инфлацията за май е 0%, а годишната (спрямо май 2023 г.) е 2,7%.

Според индекса на цените за малката кошница през май 2024 г. е регистрирано намаление с 0,5% на месечна база и увеличение с 0,4% от началото на годината. Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва: намаление с 0,9% при хранителните продукти, намаление с 0,4% при нехранителните стоки и ръст с 0,2% при услугите.

Според  Зимната икономическа прогноза за ЕС от края на миналата година, инфлацията се очакваше да спадне от 6,3% през 2023 г. до 3,0% през 2024 г. и 2,5% през 2025 г. За България се предвиждаше реалният БВП да нарасне с 1,9% през 2024 г. и с 2,5% през 2025 г., а годишната инфлация да се забави значително до 3,4% през 2024 г. и до 2,9% през 2025 г. Добрата новина е, че икономиката ни изпреварва очакванията и има конкретни аргументи за възход.


Последвайте ни в социалните мрежи👇


Абонирай се за бюлетина на Invest in Bulgaria: „Бизнес лупа: България“

* indicates required