Територията на България се стопява само за две години

бг знаме море

НСИ отчита почти непроменена територия на страната

НСИ отчита почти непроменена територия на страната
Според последните данни от Националния статистически институт, територията на България е претърпяла минимално намаление през последните две години. Към края на 2023 година, измерванията показват, че страната заема площ от 110 996,76 квадратни километра, което е съвсем лек спад от предходната година, когато площта е била 110 996,84 квадратни километра.

Тази статистика е резултат от изчисленията на НСИ, базирани на цифрови модели на кадастралната карта на България. Така, въпреки естествените и човешките фактори, които могат да влияят на териториалния баланс, страната успява да запази своите размери с висока степен на точност.

Разпределението на земята по видове ползване също остава сравнително стабилно. Земеделските територии продължават да заемат най-голям дял от общата площ – 54,5%, последвани от горските територии с 33,3%. Урбанизираните територии, включващи градове и други населени места, представляват 4,8% от територията, което е леко увеличение спрямо 4,62% през 2021 година.

Тези данни подчертават важността на устойчивото управление на земите и необходимостта от балансирано развитие, което да гарантира запазването на природните ресурси и поддържането на благоприятна среда за живот. Същевременно, лекото увеличение на урбанизираните площи отразява развитието и модернизацията на страната, което е важен аспект за нейното икономическо и социално проспериране.


Последвайте ни в социалните мрежи👇


Абонирай се >>>

* indicates required