Предприятията ще трябва да отчитат устойчивия си напредък

конференция на 24 часа

Новите стандарти за отчитане на устойчивостта обещават промяна в бизнес пейзажа у нас

Българските малки и средни предприятия се подготвят за вълнуващи промени. Следващите 24 месеца ще бъдат критични, тъй като те ще трябва да се адаптират към новите изисквания за отчитане на устойчивостта, които ще влязат в сила през 2026 г. Този процес ще следва примера на големите корпорации, които вече са започнали да изготвят своите отчети за устойчивост от началото на тази година.

На скорошна конференция, организирана от „24 часа“ и ОББ, водещ банков играч у нас, експерти и участници подчертаха значението на подготовката за отчетността като ключов фактор за успеха на фирмите. Събитието, проведено на 30 май в „София тех парк“, видя участието на представители от различни сектори, включително EFRAG, Стопанския факултет на Софийския университет, ИДЕС, БСК, и много други.

Доброволно въвеждане на стандарти е сред основните акценти на конференцията

Дискусиите се фокусираха върху двата нови европейски стандарта за отчитане на устойчивостта – единият за котираните на борсата МСП и другият, доброволен стандарт, за непубличните предприятия. Диалогът за тези стандарти започна две години преди задължителния стандарт да влезе в сила, като доброволният стандарт вече може да се прилага от микропредприятията.

Десислава Симеонова, изпълнителен директор на МСП банкиране в ОББ и лидер на програмата за устойчиво финансиране на KBC Group, подчерта ангажимента на финансовата институция да информира фирмите за рисковете и възможностите, които зелената трансформация предоставя. Устойчивото развитие и зелената трансформация са стратегически приоритети за банката, които са започнали още с изготвянето на „белите книги“, анализиращи основните сектори, формиращи портфейла на ОББ.

Симеонова също така разкри, че от следващата година групата на KBC в България ще докладва съгласно разпоредбите на Директивата за корпоративно отчитане на устойчивостта. Това подчертава значимостта на времето, усилията и знанията, необходими за събирането на данни, които ще бъдат от съществено значение за компаниите, за да се ориентират и получат навременна информация за изискванията към тях.

Инвестиции в зеления сектор

KBC Group в България е готова да предостави над 1,5 млрд. лв. под формата на финансиране с гаранционни инструменти от Европейския инвестиционен фонд по програмите Invest EU и Recovery and Resilience Facility, като над един милиард от тях са предвидени за проекти и инвестиции в зелена трансформация.

Представената последна версия на стандарта за отчитане за котираните на борсата МСП от Димитрис Катсагунос и Матиас Мингазини от EFRAG, която все още не е приета окончателно, предвижда, че финансовата отчетност за МСП трябва да започне през 2026 г. Стандартът ще се прилага към МСП, които са издали различни акции и ценни книжа, към малки организации, както и към предприятия, които оперират на европейските борси.

Предстои голяма промяна за МСП, чието начало датира от десетилетие назад, когато бе приета директивата за нефинансова отчетност на големите предприятия. Успехът на този преход ще зависи от съвместните усилия на всички участници на пазара, както и от необходимостта от структура и софтуерни продукти, които да улеснят процеса на отчитане. Това е важна стъпка към устойчиво бъдеще, което ще изисква адаптация и гъвкавост от страна на всички засегнати страни.


Последвайте ни в социалните мрежи👇


Абонирай се >>>

* indicates required