Стремежът за устойчивост детронира индустрията за дрехи втора употреба

текстилни платове за рециклиране

ЕС се стреми да намери баланс между устойчивост и поддържане на търговията с дрехи втора употреба, която е основен източник на доходи за много страни

Настоящото предложение на Франция, Швеция и Дания за промяна на глобалните правила за износ на текстил подчертава тази дилема.

От една страна, увеличаването на количеството изнасяни от ЕС употребявани тъкани, което се е утроило през последните две десетилетия, е причина за сериозна загриженост. Страните от ЕС са изправени пред нарастващ проблем с управлението на отпадъците, като значителна част от износа на употребявани текстилни изделия се озовава в африканските страни, където ниското качество на продуктите често води до тяхното изхвърляне на сметищата.

От друга страна, строгите правила, предложени от ЕС, могат да имат непредвидени последици за икономиките на развиващите се страни като Кения, където търговията с дрехи втора употреба е жизненоважна. Според Терезия Вайриму Нженга, председател на Асоциацията Mitumba в Кения, тази търговия поддържа 2 милиона работни места и 6,5 милиона домакинства. По-строгите правила биха могли да ограничат износа на висококачествен текстил и да навредят на местните предприятия, които препродават дрехите на пазарите за втора употреба.

Как може ЕС да управлява отпадъците си по екологосъобразен начин, без да навреди на търговията?

Решението изисква деликатен баланс и сътрудничество между страните от ЕС и техните търговски партньори.

Предложението на Франция, Швеция и Дания за подчиняване на текстилните отпадъци на същите правила като пластмасовите или електронните отпадъци е стъпка в правилната посока, но трябва да се вземат предвид и потребностите на страните вносителки. Забраната за износ на „опасни“ текстилни отпадъци е също така разумна мярка за предотвратяване на екологични проблеми.

Въпреки това, ЕС трябва да работи в тясно сътрудничество с развиващите се страни, за да гарантира, че новите правила не само ще подобрят управлението на отпадъците в Европа, но и ще подкрепят устойчивата търговия с дрехи втора употреба, която е жизненоважна за икономиките на тези страни. Създаването на истинска кръгова икономика, която помага на развиващите се страни, както заяви френското министерство на околната среда, е цел, която изисква глобално сътрудничество и иновативни решения.


Последвайте ни в социалните мрежи👇


Абонирай се >>>

* indicates required