Младежката безработица в България достига тревожни 16%

жена с вещи

В последния отчет на Евростат за март 2024 година се наблюдава тревожен ръст в безработицата сред младежите под 25-годишна възраст в България

Според данните, 16% от младите хора в страната са без работа, което представлява 19 000 души. Това е драстично увеличение с 6000 души в сравнение с март 2023 година.

Тази статистика е особено пагубна за България, тъй като превишава средния процент за Европейския съюз от 14,6% и за еврозоната от 14,1%. Това поставя страната в една група с Белгия, Дания, Естония, Франция и Литва, където също е отчетено равнище около 16%. В сравнение, Германия се отличава с най-нисък процент на младежка безработица – 5,8%, докато Испания е с най-високия – 27%.

Увеличението на младежката безработица може да има дългосрочни последици за икономиката и социалната структура на България

То води до загуба на таланти и потенциал, тъй като младите хора са ключов ресурс за иновации и развитие. Освен това, високата безработица може да доведе до увеличаване на емиграцията на млади и образовани българи в търсене на по-добри възможности в чужбина, което ще остави страната с още по-голям демографски и икономически проблем.

Общата безработица в България също е нараснала, достигайки 4,4% или 134 000 души през март 2024 година, което е с 5000 души повече в сравнение с предходната година. Това подчертава нуждата от спешни мерки за справяне с безработицата и подкрепа за младите хора в страната.

В заключение, текущата ситуация изисква незабавно внимание и действия от страна на правителството и частния сектор, за да се предотвратят дългосрочните негативни последици за българската икономика и общество. Създаването на нови работни места, инвестиции в образование и професионално обучение, както и стимулиране на предприемачеството сред младите хора, са критични стъпки за обръщане на тази тревожна тенденция.


Последвайте ни в социалните мрежи👇


Абонирай се >>>

* indicates required